Κρουαζιέρες με μηχανοκίνητο σκάφος

Ιδιωτική κρουαζιέρα με μηχανοκίνητο σκάφος / Κεραμωτή

Ιδιωτική κρουαζιέρα με το έξυπνο μηχανικίνητο σκάφος μας "Popay". Επιλέξτε πόσες ώρες θέλετε την κρουαζιέρα σας!
Ιδιωτική κρουαζιέρα από Κεραμωτή

Ιδιωτική Κρουαζιέρα με έξυπνο μηχανικίνητο σκάφος / Σκάλα Ποταμιάς

Ιδιωτική κρουαζιέρα με το έξυπνο μηχανοκίνητο σκάφος μας "Popay". Επιλέξτε πόσες ώρες θέλετετε την κρουαζιέρα σας!
Ιδιωτική κρουαζιέρα από τη Σκάλα Ποταμιάς

Σύντομη κρουαζιέρα στο Νησί του Θησαυρού / Σκάλα Ποταμιάς

Κρουαζιέρα μιας ώρας με το έξυπνο μηχανοκίνητο σκάφος μας "Popay". Αναχώρηση κάθε ώρα!
Κοινή κρουαζιέρα από τη Σκάλα Ποταμιάς

Σύντομη κρουαζιέρα στο νησί του Θησαυρού / Κεραμωτή

Κρουαζιέρα μίας ώρας με το έξυπνο μηχανοκίνητο σκάφος μας "Popay". Αναχώρηση κάθε ώρα!
Κοινή κρουαζιέρα από την Κεραμωτή

Smart motor boat Private Cruise / Limenas Thassos

Ιδιωτική κρουαζιέρα με το έξυπνο μηχανοκίνητο σκάφος μας "Popay". Επιλέξτε πόσες ώρες θέλετετε την κρουαζιέρα σας!
Ιδιωτική κρουαζιέρα από τη Σκάλα Ποταμιάς