Γκριτζελάκης Χριστόφορος

Γεννήθηκε το 1974 και η ενασχόληση του με την θάλασσα ξεκινάει από ηλικία 4 ετών.Με την ανοικτή θάλασσα ασχολείται από τα μέσα της δεκαετίας του ’90 και ίδρυσε την NorthSailingτο 2006.
Είναι εκπαιδευτής του Ναυτικού Ομίλου Καβάλας και κάθε χρόνο εκπαιδεύει περίπου 200 νέους μαθητές σε όλα τα τμήματα των σχολών.
Επίσης, συμμετέχει ως κυβερνήτης σε αγώνες ιστιοπλοΐας σε όλες τις θάλασσες της Ελλάδας με πολλές διακρίσεις.