Επιπλέον διαθέσιμο για ιδιωτικές ιδιαίτερες περιπτώσεις στο σκάφος. Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες.