Яхтено училище

Морски клуб на Кавала

Морски клуб Кавала е признат от Морските служби на  гръцките ветроходци и организира обучения на ветроходци чрез център , който  с многогодишен опит  в дейността, придобит с много любов към морето. Има курсове за начинаещи, напреднали, шкипъри, състезателен отдел и и отдел за студенти от университети.  Освен това съществуват програми за усъвършенстване и практическа подготовка, достъпни за онези, които нямат необходимото време или искат само да практикуват това, което вече са научили. Целта е да се придобие международна ветроходна диплома, призната в цял свят свят без ограничение за изминавано растояние за ветроходни лодки до 20 фута. Курсовете се провеждат през цялата година в Керамоти /Кавала/ и Фанари /Комотини/.

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

Клас Начинаещи

Морска диплома за начинаещи, които искат да се научат да управляват лодка с платна.

Предварителни условия: плувни умения, минимална възраст 18 години

Цел: начално обучение, придобиване на шкипърска диплома за ветроходи с дължина до 20 м

Продължителност: 2 месеца /60 часа практика, 25 часа теория

Обучителни: 2 дни

ТЕОРИЯ ЗА НАЧИНАЕЩИ

Части на ветроходната яхта.  Подробности, видове яхти, как се борави с платна, полезна терминология,  аеродинамика, устойчивост, морски карти, задаване на курс, светлини, компаси, приставане, хвърляне на котва, осигуряване на лодката с въжета, възли, котви, дейности на пристанище, международни правила за предотвратяване на сблъсъци в море, спешни случаи, екипировка за безопасност, документация на лодката, регулиране на платната, комуникация по УКВ станция, метереология, принципи в морето, безопасност на борда.

ПРАКТИКА ЗА НАЧИНАЕЩИ

Познаване на лодката, познаване на платната,  насочване на платната / поворот, срещу вятъра, по вятъра и др./, човек зад борда, регулиране на платната /грот, стаксел/, сваляне на платната, подготовка за плаване с платна, ефекти от вятъра и вълните, хвърляне на котва, приставане,  работа с двигателя/руля, възли, нощно плаване, системи за оборудване на лодката, планиране на ветроходен маршрут, намиране на позиция, използване на GPS, електроника на лодката, морски практики, практически знания по метереология

Клас за напреднали

Второ ниво на дипломата за открито море за ветроходци, преминали първоначално обучение, които имат интерес да добият повече специализиране познания.

Предварителни условия: Диплома за начинаещ, придобита от МК Кавала или друго училище

Цел: втора степен на обучение, която подготвя участниците за безопасно боравене с ветроходна лодка като шкипъри

Продължителност: 2 месеца /80 часа практика, 20 часа теория

Обучителни: 3 дни

ТЕОРИЯ ЗА НАПРЕДНАЛИ

Умелото боравене със стаксела, грота и спинакера, оборудването на лодката, ивентарния списък, приемане и предаване, документи за приемане, планиране на пътуване, безопасност по време на пътуване с платна, трудни дейности, спешни случаи, маневри само на платна, обслужване на нуждите на пътуващите в лодката, поведение на екипажа, техники за плаване за удоволствие, поддръжка на мотора, мореплаване за напреднали, задържане на борда, влияние на теченията и вълните, насоки за безопасност, електроника за мореплаване, GMDSS, комуникация на борда, първа помощ, спасителна лодка, човек зад борда, специализирани насоки.

ПРАКТИКА ЗА НАПРЕДНАЛИ

Прецизно регулиране на стаксела, грота и спинакера, боравене с платната от сам човек, подготовка за отплаване като шкипър и организация на оборудването и екипажа, трудни маневри вътре в лодката, приставане на лодката- с нос, с кърма, странично, приставане само с платна, приставане на шамандура, пренощуване в залив, техники за безопасност, лодки пътуващи във флотилия, как се пристава, практики по безопасност, спешни случаи, безопасност на морската среда, приемане и предаване на лодката, нощно плаване, грешки при хвърляне на котва, ползване на надуваемата лодка с извънбордов мотор от един човек

Съзтезателен модул

Дипломата за състезатели по ветроходство, преминали през начално обучение и желаещи да научат тайните на състезателното ветроходство. Знанията се придобиват чрез тренировки, но същи и чрез участие във ветроходни състезания

Предварителни изисквания: притежаване на диплома за начинещ от МК Кавала или друго училище по ветроходство

Цел: вторично обучение, участниците се обучават на тайните на ветроходството, подготвят се като част от екипажа и повишават шкипърските си умения

Продължителност: 2 месеца /поне 80 часа практика, 20 часа теория

Обучителни: участие в състезания с преспиване на лодката

ТЕОРИЯ В СЪСТЕЗАТЕЛНИЯ МОДУЛ

Подготовката на лодката за състезания- грот, стаксел, спинакер, правила на ветроходното състезание, видове състезателни яхти, специални регулации на международните организации за ветроходство, международна метрична система, класиране, поддръжка на оборудването, мореплаване за напреднали, поведение на борда, влияние на течения и вълни, правила за сигурност, морска електроника, GMDSS, комуникация на борда, първа помощ, спасителна лодка, човек за борда- специализирани пособия.

ПРАКТИКА В СЪЗТЕЗАТЕЛНИЯ МОДУЛ

Подготовка на екипажа на състезателна лодка. Как се използва оборудването и платната при различни обстоятелства, начини за по-лесна ориентация по време на състезание, трениране на състезателни техники, техники за начало на състезание, демонстрация на всички положения и специализация в някои начини за водене на лодката, насочване на платната, ветроходство при насрещен и страничен вятър, по вятъра, безопасност- спасителни жилетки-спасителни колани, спасителна лодка,  поведение и взаимодействие на екипажа, участие в поне 3 ветроходни регати на МК Кавала и поне 6 регати в региона на Кавала, Керамоти, Тасос, Самотраки и Фанари /при възможност с нощувка на борда

Клас Шкипъри

Морска диплома за ветроходци, които искат да работят като шкипъри на ветроходни лодки

Предварителни условия: Диплома за начинаещ от МК Кавала или друго училище, 1000 мили преминати и удостоверени като шкипър

Цел: Най-висшето обучение на нашето училище. На основата на пълното познаване на лодката и ветроходството, участниците получават подготовка като шкипъри.

Продължителност: 6 месеца  /200 часа практика, 140 часа теория/

Обучителни: 4 дни

ТЕОРИЯ ЗА ШКИПЪРИ
Уроци,лекции, семинари с продължителност 6 месеца(140 часа) преподавани от опитни инструктори, Ветроходство като шкипър (20 часа), Морска метеорология (8 часа), Морско право (8 часа), Комуникации GMDSS EPIRB VHF (20 часа), Оборудване и поддръжка на платната (4 часа), Спешни случаи (8 часа), Механични-електро части на лодката (8 часа), Електроника (4 часа), Спасителни операции (4 часа), Първа помощ (8 часа), Водно спасяване (8 часа), Общо оборудване, поддръжка, ремонти (4 часа), Познания по лодкостроене и класификация на плавателните съдове (8 часа), Морски принципи (4 часа), Хранене на борда (4 часа), Предпазни мерки срещу падане на човек от борда (4 часа), Морска помощ ( 4 часа), Международни разпоредби за предотвратяване на сблъсъци в морето, Морски кодекс

ШКИПЪРСКА ПРАКТИКА

Опериране с минимален екипаж при всички видове ветроходство. Действия с минимален екипаж в пристанища и заливи, тръгване и акустиране на платна, монтиране и демонтиране на платна, регулиране на мачтата, трудни ситуации- плаване без рул- решения за акустиране- торбички или корда на витлото, човек зад борда при плаване на мотор и на платна, запушвания на клапи, тръби и помпи, поправки и поддръжка на мотор, задна скорост, предавателните лостове,  практическо водене на лодката в морето, ветроходство без навигация, рул и кормилна система, вдигане на лодката, подводна част на лодката, посещение на шивач на платна, платна за буря, поддръжка на корпуса, гасене на пожар на борда, демонстрация на спасителния сал, сигнални ракети, 24 часово денонощно пътуване с платна за 4 дни, преминаване на най-малко 200 мили

ВЕТРОХОДНА АКАДЕМИЯ

Ветроходство за всеки

Един ветроходен център, който предлага специални програми, насочени към онези, които имат ветроходна диплома и онези, които искат да добият познания по морско дело и ветроходство. В зависимост от опита, можете да участвате в една от нашите гъвкави програми или да практикувате и да научите секретите на ветроходството или да натрупвате годишен опит. На участниците се дават учебен план и сертификат за присъствие
СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

Стани Ветроходец за 16 часа /2 дни/ 150 евро

Семинарът включва 4 качвания на ветроходна лодка.  Участниците получават подготовка като състезателен екип на състезателна ветроходна яхта

 • Преподаван материал
 • Регулиране на платната на състезателна яхта
 • Специализирано регулиране на платната: грот, стаксел, спинакер
 • Смяна на местата за отделните дейности в лодката
 • Състезателни техники
 • Съблюдаване на правилника

Стани Ветроходец за 16 часа /2 дни/ 150 евро

Семинарът включва 6 качвания на лодка. Участниците се подготвят като шкипъри за безопасна навигация на ветроходна яхта при трудни условия.

 • Преподаван материал
 • Подготовка за качване на лодка
 • Техники за навигация с платна от един човек
 • Разнообразни практики по осигуряване на лодката, акустиране, хвърляне
 • Трудни маневри
 • Екипировка на борда
 • Документация на яхтата
 • Взаимодействие между руля и витлото

Практика на катамаран 150 евро на човек

Практика за техники за навигация, регулиране на платна, акустиране и маневриране с платна на катамарани с дължина 38 и 40 фута

Продължителността на семинара е 16 часа и участниците получават сертификат за участие.

Семинарът е само за притежатели на ветроходна диплома.

Програми за практика

Провери знанията си

Бонус мили *** [4-5 дни]

Дните се подбират съобразно възможностите на участника.

Цената зависи от времетраенето на програмата, наемът на лодката и ползването на услугите на шкипър.